Stacks Image 792

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie rozpoczął swoją działalność 1 grudnia 1984 roku.

Działalność prowadzona jest obecnie w trzech obiektach przy ulicach:
  • Młyńska 14 (sale widowiskowa i baletowa, pracownie, Galeria Za Sceną oraz biura administracji),
  • Rynek 9 (Dział Kultury Dawnej prowadzący działalność paramuzealną, galeria sztuki oraz sale dydaktyczne),
  • Mały Rynek 9 (pomieszczenia ekspozycyjne).

Misją Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie jest:
  • stwarzanie warunków i możliwości do tworzenia dóbr kultury przez mieszkańców a także uczestnictwa w przejawach tej twórczości,
  • tworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze wyspecjalizowanej, niedostępnej na co dzień dla członków lokalnej społeczności,
  • poszukiwanie, poprzez działalność w obszarze kultury, możliwości umacniania i budowy więzi społecznych opartych na tożsamości lokalnej.Stacks Image p782_n107


Stacks Image p782_n126